Destek Hattı 0312 433 66 28info@onculab.com

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

portfolio7
BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit BasınçlıKaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılmasıdurumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU EKİPMAN RESİMLERİ KONTROL KRİTERLERİ
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12952-6 Standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine göre testleri yapılır.
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hava Tankı Periyodik Kontrolleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Hidrofor Periyodik Kontrolleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Emniyet Valfi Kontrolü Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Boyler Periyodik Kontrolü Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Kompresör Periyodik Kontrolleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Genleşme Tankı Periyodik Kontrolleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Otoklav Periyodik Kontrolleri Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri (Kumaş Boyama Kazanı, Çorba Kazanı) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.